olatz-uriarte

Coordinadora del Servei de Dany Cerebral de l’Hospital Aita Menni

Al Servei de Dany Cerebral d’Aita Menni, hi desenvolupem un treball multidisciplinar dins d’un equip en el què em sent formant part real d’ell. M’agrada exercir de dinamitzadora, impulsora i catalitzadora dins de l’equip. La proximitat i el contacte directe amb el pacient i la seua família és que més m’agrada. Tracte sempre d’empatitzar tant amb la problemàtica individual del pacient com amb la diversitat de situacions de la família in el seu entorn. Per altre costat, tinc capacitat per il•lusionar-me el dia de cada dia davant la problemàtica i les dificultats que se’n plantegen en la nostra tasca professional. Ho compense emportant-me a casa la gran satisfacció personal davant els èxits assolits en el treball rehabilitador dels nostres pacients.

Formació acadèmica

– Diplomada en Treball Social per la Universitat del País Basc. Donostia-Sant Sebastià, 1994.
– Màster en Gerontologia-psicosocial per la Universitat del País Basc. Donostia-Sant Sebastià, 1996-1998.

Formació extra acadèmica

Assistència a cursos de formació continuada tant en l’àmbit del treball social com en el de dany cerebral i participació en sessions monogràfiques, en els equips multidisciplinaris de l’hospital, entre d’altres:
– Tutela Institucional: La protecció de l’incapaç. Fundació Hurkoa. Donostia-Sant Sebastià, octubre de 2002.
– L’atenció al major des de la perspectiva del professional. Diputació de Guipúscoa. Donostia-Sant Sebastià, octubre de 2003.
– Introducció a la qualitat total i al model EFQM. Hospital Aita Mennni, maig de 2004.
– II Jornades de Vida Independent. Diputació de Guipúscoa. Donostia-Sant Sebastià, juny de 2006.
– La tutela de les persones adultes incapacitades en situació de desemparament. Fundació Hurkoa. Donostia-Sant Sebastià, març de 2006.
– Jornada de Treball Social en Salut a la CAPV. Donostia-Sant Sebastià, octubre de 2007.
– 2ª Jornada de Drogodependències de Biscaia. Bilbao, octubre de 2007.
– X Jornades de Rehabilitació Psicosocial i Assistència a la malaltia mental greu de cursos crònic. Bilbao, novembre de 2007.
– 3ª Jornada de Drogodependències de Biscaia. Bilbao, octubre de 2008.
– VII Trobada de Professionals de Salut Mental de Guipúscoa: Cronicitat i psiquiatria: Estratègies d’Abordament. Donostia-Sant Sebastià, juny de 2008.
– Família i Dany Cerebral. Hospital Beata María Ana. Madrid, març de 2010.

Experiència laboral

– Treballadora Social a l’Hospital Aita-Menni des de l’any 1995, desenvolupant la meua activitat assistencial en les següents àrees: Unitat de Mitja Estança, Àrea de Psicogeriatria i centres de dia de persones majors depenents.

– Des de l’any 2009, forme part de l’Equip de Dany Cerebral.

– Durant aquests anys he col•laborat amb la Universitat de Deusto i la Universitat del País Basc en la supervisió d’alumnes en pràctiques de Treball Social.

Idiomes

– Euskara

Aficions

Dedique el temps lliure a gaudir viatjant en família, escoltant música en directe, practicant l’esquí i amb la gastronomia.