Iñigo Urritikoetxea

Llicenciat en Psicologia. Especialista en Neuropsicologia en els Centres de Dia per a Persones amb Discapacitat Neurològica de Sant Sebastià, Mondragón i del Dispositiu Ambulatori del Servei de Dany Cerebral de Donostia

De sempre he intentat aprofundir en el coneixement de la Neuropsiquiatria i la Neuropsicologia del dany cerebral adquirit. Porte dedicant-me a l’atenció de pacients amb D.C.A. des de 1992. De la meua vida professional en destacaria els dos grups de formació interna que hi organitzarem, durant els primers anys de funcionament del nostre Servei, amb els doctors Peter Eames i Juan Manuel Muñoz-Céspedes. Amb tots dos adquirirem una perspectiva dels aspectes fonamentals de l’avaluació i la rehabilitació d’aquest grup de pacients.

Pense que els professionals que participarem en aquest projecte, juntament amb altres equips, associacions de familiars, universitats, etc., estem contribuint a la millora dels serveis de rehabilitació i a la generació de noves alternatives sociosanitàries per a aquest grup de pacients i familiars. El poder portar-ho a terme des d’una institució sense ànim de lucre, amb un model de treball honest i amb un equip d’elevada qualitat humana, ens hi aporta, sens dubte, una satisfacció afegida.

Formació acadèmica

– Llicenciat en Psicologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca ,1980-1985.
– Especialista en Psicologia Clínica per la Direcció General d’Universitats (2004), segons Reial Decret 2490/98.
– Especialista en Psicologia del Llenguatge i Logopèdia per la Universitat Pontifícia de Salamanca, 1987-1989.
– Especialista en Teràpia de família i de parella pel Col•legi Oficial de Psicòlegs de Castella i Lleó, 1983-1985.

Col•legiació i societats

– Membre del Col•legi Oficial de Psicòlegs d’Àlaba.
– Membre fundador de la Societat Basco Navarra de Neuropsicologia (SVNPS).
– Membre de la Societat Espanyola de Neurorehabilitació (SEN).
– Membre de l’Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia (AELFA).

Publicacions

Capítols de llibres
– Urrutikoetxea, I. Alteraciones de la Comunicación e Intervención logopédica tras un Traumatismo Craneoencefálico. A: Neuropsiquiatría del Daño Cerebral Traumático. Aspectos Clínicos y Terapéuticos. Barcelona: Editorial J.R. Prous, S.A.; 1997. Pàg. 319-330. ISBN: 84-8124-150-4. Muñoz-Céspedes, J.M.; Ugarteburu, I.; Urrutikoetxea, I. Evaluación Neuropsicológica de las lesiones cerebrales postraumáticas. A: Medición Clínica en Psiquiatría. Pàg. 323-334. 2000. ISBN: 84-458-0962-8.
– Ruiz, M.J.; Medina, C.; Urrutikoetxea, I.; García, O.; Muela, T.; Sánchez, V. Modelo de Centro de Día para personas con Daño Cerebral Adquirido. IMSERSO, 2007. NIPO: 216-07-063-7.

Articles

– Urrutikoetxea, I.; Bermúdez, M.; Fernández de Corres, A. Intervención logopédica en las alteraciones de la comunicación consecutivas a daño cerebral adquirido. En: Boletín de AELFA nº 3. Pàg. 5-10. 1999. ISSN: 1137-8174.
– Muñoz Céspedes, J.M.; García, M.; Iruarrizaga I.; Urrutikoetxea, I. La conciencia de los déficit en la rehabilitación de las personas con un daño cerebral. En: Ansiedad y Estrés. Pàg. 313-325. 1999. ISSN: 1134-7937.
– Ojeda del Pozo, N.; Quemada, J.I.; Ezquerra, J.A.; Urrutikoetxea, I.; Muñoz-Céspedes, J.M. Entrenamiento en habilidades sociales en pacientes con daño cerebral adquirido. En: Revista de Neurología. Pàg. 783-787. 2000. ISNN: 0210-0010.
– Urrutikoetxea, I.; Alteraciones de la articulación en personas con daño cerebral. En: MAPFRE MEDICINA, 2001; Vol.12 (supl. I): 71-76. ISSN: 1133-5602.
– Quemada, J. I.; Muñoz Céspedes, J.M.; Ezkerra, J. M.; Ballesteros, J.; Ibarra, N.; Urruticoechea, I. Outcome of Memory Rehabilitation in Traumatic Brain Injury Assessed by Neuropsychological Tests and Questionnaires. En: Journal of Head Trauma Rehabilitation. Focus on Clinical Research and Practice, Part 3. 18(6): 532-540, November/December 2003. ISSN: 0885-9701.
– Martos García, E.; Urrutikoetxea Sarriegi, I. Disfunciones sexuales en personas con daño cerebral adquirido. Revista FEATECE; Núm 14 (2004). Pàg: 8-9.
– Urrutikoetxea, I.; Lertxundi N. La problemática del Daño Cerebral adquirido: respuestas asistenciales en la C.A.V. ofrecidas desde el Hospital Aita Menni. En: Euskonews & Media; Núm 257. Publicació electrònica setmanal sobre la ciència i la cultura basca, editada per Eusko Ikaskuntza Societat d’Estudis Bascos.

Activitat investigadora i acadèmica

Universitat de Deusto (UD):
– Professor de l’assignatura Avaluació Neuropsicològica (2003, 2004, 2006, 2007).
– Professor del Màster de Psicologia Clínica des de l’any 1992 fins l’actualitat.

Universitat de Mondragón (UM):
– Professor de l’assignatura Patologia del Llenguatge (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Universitat Pontifícia de Salamanca (UPS):
– Tutor en Pràctiques d’alumnes de Psicologia i Logopèdia.

Universitat del País Basc (UPB):
– Tutor en Pràctiques d’alumnes de Psicologia.

Universitat Complutense de Madrid (UCM):
– Tutor en Pràctiques d’alumnes de Psicologia.

Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED):
– Tutor en Pràctiques d’alumnes de Psicologia.

Ministeri d’Educació i Ciència (MEC):
– Tutor en Pràctiques de Psicòlegs Interns Residents (PIR).

Conferències, comunicacions, pòsters de fa poc

– Urrutikoetxea, I. Conferència: Rehabilitación del D.C.A.: un enfoque multidisciplinar. III Jornades científiques d’investigació sobre persones amb discapacitat. Simpòsium Persones amb afectacions greus, Institut de migracions i serveis socials, Salamanca, 2000.
– Urrutikoetxea, I. Sesisó Clínica: Nuevos instrumentos de valoración del grado de autonomía de los pacientes ambulatorios en la realización de las A.V.D. Hospital Aita Menni, Mondragón, Guipúscoa, 2000.
– Urrutikoetxea, I. Sessió Clínica: Evaluación Neuropsicológica. Hospital Aita Menni, Mondragón, Guipúscoa, 2001.
– Urrutikoetxea, I. Classe: Servicio de rehabilitación de daño cerebral. Universitat de Màlaga, Facultat de Psicologia, Diplomatura de Logopèdia, Màlaga, 2002.
– Urrutikoetxea, I. Sessió Clínica: La carga del Equipo Terapéutico derivada del manejo de pacientes don alteraciones conductuales. Hospital Aita Menni, Mondragón, Guipúscoa, 2002.
– Urrutikoetxea, I. Sessió Clínica: 2+2=8. Hospital Aita Menni, Mondragón, Guipúscoa, 2002.
– Urrutikoetxea, I. Seminari adreçat al Berritzegune d’Àlaba: Evaluación y rehabilitación neuropsicológica infantil en d.c.a. Hospital Aita Menni, Mondragón, Guipúscoa, 2003.
– Urrutikoetxea, I. Seminari adreçat als professionals del C.S.M. de Vitòria-Gasteiz: Memoria y Alcohol: evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Vitòria-Gasteiz, 2004.
– Urrutikoetxea, I.; Hueso, V.; i altres. Seminari Neuropsicologia forense a D.C.A. Bilbao, COP. 2006.
– Urrutikoetxea, I. Alteraciones conductuales en pacientes con d.c.a., Residència IZA, Sant Sebastià, 2007.
– Urrutikoetxea, I; Sánchez Cubillo, I.: Formación en Neuropsicología: DCA, Seminari de 12 hores organitzat pel COP de Galícia. Ourense, 2010.

Aficions

La família i els amics omplin la major part del temps lliure de que en dispose.