Unitats de rehabilitació infantil


Rehabilitación-infantil

 

Les Unitats de rehabilitació Infantil, ofereixen rehabilitació ambulatòria individual i personalitzada en casos com ara:

-Alteracions  i retards en el desenvolupament psicomotor secundàries a prematuritat, baix pes al nàixer, síndromes genètics, complicacions del part i període postpart.

-Paràlisi cerebral infantil.

-Dany cerebral adquirit infantil: traumatismes, infeccions del sistema nerviós central (meningitis i encefalitis).

-Seqüeles derivades de processos oncològics en edat infantil o del seu tractament.

Els programes de rehabilitació se centren, segons les necessitats, en una o vàries àrees alhora: fisioteràpia, teràpia ocupacional. Logopèdia o neuropsicología.
Rehabilitción infantil

Estimulació primerenca

Amb els nostres tractaments precoços ajudem a pal·liar possibles dèficits del desenvolupament infantil. És un treball constant en què hi proporcionem estímuls al cervell per a permetre els menuts aconseguir un desenvolupament sensorial, psicoafectiu, motor i de llenguatge. L’objectiu és afavorir-ne la seua autonomia i millorar el seu nivell socioeducatiu.

Fisioteràpia

Busquem la normalització del desenvolupament motor mitjançant tècniques com Votja i Bobath, especialment recomanades pels seus resultats en la rehabilitació cerebral infantil.

Teràpia miofuncional

Quan cal corregir disfuncions que poden interferir en la fonació, l’articulació de la parla, la masticació o la deglució, hi apliquem la disciplina que es coneix com a teràpia miofuncional. Consisteix aquesta en la reeducació dels òrgans orofacials.

 Logopèdia

A l’àrea de Logopèdia de les Unitats Infantils de la Xarxa Menni de Dany Cerebral tractem els trastorns de la parla, la veu i el llenguatge, bé siguen adquirits o congènits. Treballem també en el disseny i entrenament de sistemes de comunicació alternativa i en l’estimulació del prellenguatge.

 Increment en l’autonomia

Sempre que la pèrdua de salut comprometa l’autonomia del menut o la menuda a l’hora de realitzar activitats de la vida diària (endreç personal, roba de vestir, alimentació, control d’esfínters…) estudiem i apliquem un programa de teràpia ocupacional. A vegades, és necessària l’adaptació del domicili i del centre educatiu. Per a la superació d’aquestes barreres, n’oferim també assessoria i entrenament.

 Valoració neuropsicològica (cognició, conducta i estat anímic)

Detectem quins són els dèficits i definim els programes dirigits a la seua reducció i compensació, amb el fi de millorar-ne el rendiment acadèmic i l’exercici de les funcions del menut en la vida quotidiana. Açò inclou l’assessorament a la família del xiquet o xiqueta i al centre educatiu, així com la pertinent intervenció, si hi haguera problemes d’aprenentatge.

 Intervenció sobre problemes de conducta

Dissenyem i posem en marxa programes de modificació del comportament dirigits a corregir conductes disruptives de tipus oposicionista, desafiant, agressivitat, etc.

 Atenció a les famílies

Les persones més pròximes a un xiquet que haja patit un dany cerebral han d’encarar la nova situació i els canvis que en comporta en les seues pròpies vides. A la Xarxa Menni estem a prop de les famílies, les n’informem i les ajudem a enfrontar-se amb les seqüeles, a assumir en molts casos el paper de cuidadores i a aconseguir un estat emocional estable, necessari per a donar suport a la recuperació del menor.