Els nostres recursos i serveis


Des de la nostra creació l’any 1992, tractem d’oferir rehabilitació integral a les persones que n’han sofert d’un dany cerebral.

Unitats d’Hospitalització

 

El tractament en el mitjà hospitalari ens permet desenvolupar una tasca rehabilitadora intensiva. A les nostres Unitats d’Hospitalització, treballem en la rehabilitació de pacients que presenten seqüeles motores, de comunicació, conductuals, intel•lectuals, emocionals i/o sensorials. Desenvolupem programes personals integrats de logopèdia, neuropsicologia, fisioteràpia i teràpia ocupacional. Si en cal, els complementem amb tractaments psicofarmacològics i ortopèdics.

Hospital Beata María Ana (Red Menni)

Hospital Beata María Ana, Madrid

Rehabilitació ambulatòria

 

En els casos de menor gravetat i en quan les persones hospitalitzades arriben a un nivell d’autonomia suficient, portem a terme els programes de rehabilitació en règim ambulatori. Els tractaments que n’oferim en els nostres diferents centres sempre responen a les necessitats especifiques de cada pacient.

Rehabilitació a domicili

 

Els programes a domicili estan pensats per a persones amb un alt nivell de dependència i serioses dificultats per als desplaçaments. Els terapeutes especialitzats en la rehabilitació del dany cerebral que formen el nostre equip realitzen tractaments a domicili en la rodalia de Donostia-Sant Sebastià, Vitòria-Gasteiz, Bilbao i Arrasate-Mondragón.

Centres de dia

 

Els centres de dia gestionats per la Xarxa Menni tenen com objectiu millorar l’autonomia funcional i la reinserció social de les persones amb dany cerebral. El pla d’activitats en aquests centres inclou sessions majoritàriament grupals de continguts molt diversos: maneig de tecnologies, augment d’ús de la comunitat, activitats lúdiques, grups d’habilitats socials, activitats manuals, esport, rehabilitació física o logopèdica de grup reduït.

Servei de valoració medicolegal

 

Aquest servei, que gaudeix d’una gran acceptació pel seu abast i repercussió, inclou la realització de peritacions medicolegals per part d’especialistes en psiquiatria, medicina rehabilitadora, neurologia i neuropsicologia. Aquests informes tenen per objecte la determinació de les seqüeles dels pacients amb dany cerebral, contribueixen a la valoració de la capacitat laboral o civil i ajuden a la resolució de la responsabilitat penal. Així mateix, en alguns casos, l’assistència com a perits als juïns és també necessària per a poder explicar les avaluacions i l’impacte del dany sobre la vida del pacient.